Svea hovrätt har idag meddelat dom avseende händelsen på Norra begravningsplatsen i Solna

Mål: B 1166-21
Svea hovrätt har idag i huvudsak fastställt den dom från Solna tingsrätt där två män, en 21-åring och en då vid brottet 18-åring, dömdes för bl.a. människorov, grov misshandel, grov våldtäkt och rån av två unga män på Norra begravningsplatsen i Solna i somras.

Tingsrätten kom fram till att männen gjort sig skyldiga till människorov, grov misshandel, grov våldtäkt, rån och övergrepp i rättssak mot två unga män under en natt i augusti förra året på Norra begravningsplatsen i Solna. Hovrätten har gjort samma bedömning.

Hovrätten har beträffande 21-åringen fastställt tingsrättens straff om fängelse i nio år. 18-åringen dömdes både i tingsrätten och nu i hovrätten även för ett annat rån. Beträffade detta rån fann hovrätten att straffvärdet var något lägre än det som tingsrätten kommit fram till. Hovrätten har därför sänkt straffet för 18-åringen, från fem och ett halvt till fem års fängelse. Hovrätten har i övrigt i huvudsak fastställt tingsrättens dom.

Hovrätten är enig i sin bedömning.