Huvudförhandlingen avslutad i "Allra-målet"

Mål: B 2006-20
Hovrätten har den 1 juni 2021 avslutat huvudförhandlingen i ett mål om påstådd ekonomisk brottslighet med kopplingar till Svensk Fondservice AB, numera Allra Pension AB (se pressmeddelande den 15 mars 2021).

Dom kommer att meddelas den 22 juli 2021 kl. 10.00.