Hovrättens dom i ett större brottmål med encrobevisning

Mål: B 9407-21

Dom i målet kommer att meddelas fredagen den 18 februari 2022 kl. 11.00 genom att hållas tillgänglig i hovrättens arkiv. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggaren Maria Correnti på mejladressen maria.correnti@dom.se.

I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att gå ut med ett pressmeddelande.