Åtal för grovt jaktbrott ogillat även av Svea hovrätt

Mål: B 4648-21
Svea hovrätt fastställer Västmanlands tingsrätts friande dom angående åtal för grovt jaktbrott i det så kallade vargmålet.

Västmanlands tingsrätt friade två personer för åtal för grovt jaktbrott. Åklagaren hade gjort gällande att de sökte efter varg i syfte att döda. Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom och instämmer i bedömningen att bevisningen inte räcker för att dra några säkra slutsatser om vad som faktiskt inträffat. Hovrätten avslår också åklagarens talan om företagsbot riktat mot en av personernas bolag.

"Hovrätten har tagit del av den bevisning som parterna åberopat här, t.ex. avlyssnade telefonsamtal. Enligt hovrättens mening är dock åklagarens bevisning inte tillräcklig för att kunna slå fast att de två personerna sökte efter varg i syfte att döda och åtalet ogillas därför" säger referenten i målet, hovrättsrådet Camilla Larsson.