Information från Svea hovrätt – uppdaterad huvudförhandlingsplan i mål om grovt spioneri

Mål: B 1170-23
Med ändring av vad som tidigare meddelats beräknas huvudförhandlingen i målet om grovt spioneri avslutas onsdagen den 19 april. Den offentliga avslutande delen beräknas inledas tidigast kl. 16.00.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid entrén till säkerhetssalarna på Stockholms tingsrätt. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs ska vara avstängda och undanstoppade. Hovrätten kommer att fatta beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis surfplattor och datorer). Utrustningen får dock inte användas för bildupptagning/fotografering.