Information från Svea hovrätt angående offentlig del av huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri onsdagen 5 april

Mål: B 1170-23
Den offentliga delen av huvudförhandlingen i målet om grovt spioneri onsdagen den 5 april – som rör den inledande delen av ett av vittnesförhören – beräknas inledas kl. 11.35 och pågå under ca 30 minuter.

Svea hovrätt inledde huvudförhandlingen i målet den 20 mars 2023 i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. På grund av sträng sekretess sker huvudförhandlingen till stora delar ske bakom stängda dörrar.

Huvudförhandlingen och offentlighet

  • Förhandlingen hålls i säkerhetssal 2, Stockholms tingsrätt, Bergsgatan 50.
  • Förhandlingen beräknas pågå i nio dagar. De delar som enligt huvudförhandlingsplanen kommer att vara offentliga är följande:
  • Dag 1, måndagen den 20 mars kl. 9.00: Parternas yrkanden och inställningar samt den inledande delen av åklagarens sakframställning (ca 1 tim. 30 min.).
  • Dag 4, torsdagen den 23 mars kl. 9.00: Den inledande delen av den andra tilltalades sakframställning genom den offentliga försvararen (ca 15 min).
  • Dag 8, onsdagen den 5 april kl. 9.00: Den inledande delen av ett av vittnesförhören (ca 30 min) med början kl. 11.30.
  • Dag 9, tisdagen den 18 april kl. 9.00: Den inledande delen av genomgången av de tilltalades personliga omständigheter (ca 20 min) samt, vid slutet av dagen, huvudförhandlingens avslutande delar.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid entrén till säkerhetssalarna på Stockholms tingsrätt. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs ska vara avstängda och undanstoppade. Hovrätten kommer att fatta beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis surfplattor och datorer). Utrustningen får dock inte användas för bildupptagning/fotografering.