Information från Svea hovrätt i målet om grovt spioneri – onsdagen den 19 april är entrén på Bergsgatan 50 öppen från kl. 15

Mål: B 1170-23
Som tidigare meddelats beräknas huvudförhandlingen i målet om grovt spioneri avslutas onsdagen den 19 april och den offentliga avslutande delen beräknas inledas omkring kl. 16.00. Entrén till säkerhetssalarna på Bergsgatan 50 kommer att vara öppen från kl. 15.00.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid entrén till säkerhetssalarna på Stockholms tingsrätt. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt a komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs ska vara avstängda och undanstoppade. Hovrätten kommer att fatta beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis surfplattor och datorer). Utrustningen får dock inte användas för bildupptagning/fotografering.