Försäljning av lagböcker

Svea hovrätt säljer begagnade exemplar av Sveriges rikes lag (Norstedts blå) så länge det finns några kvar.

Priser:

2020 års lagbok: 400 kr, 2019 års lagbok: 200 kr, 2018 års lagbok 75 kr

Försäljningen sker hos hovrättens arkiv. Betalning kan endast ske med kort. Lagböckerna skickas inte per post.

Arkivet är öppet för allmänheten vardagar mellan kl. 8.00-16.30. Besöksadress: Birger Jarls torg 10.

Telefon: 08-561 673 30. Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00.

Uppdaterad
2020-06-12