Historia

Från Kidskär till Riddarholmen Karta
Från Kidskär till Riddarholmen

Byggnader

Svea hovrätt är inrymd främst i fem praktbyggnader på Riddarholmen i Stockholm, Wrangelska palatset, Schering Rosenhanes palats, Stenbockska palatset, Hessensteinska palatset och Kvarteret Västertorn.

En gång i tiden, när stockholmarna lät sina getter och deras kid beta i skrevorna på holmen, kallades den Kidskär. I slutet av 1200-talet anlades här Gråbrödraklostret och holmen fick namnet Gråmunkeholmen. Gråbröderna, eller gråmunkarna som de också kallades, var franciskaner. På 1600-talet, under Sveriges stormaktstid, lät Gustaf II Adolf och sedan drottning Kristina adelsmän bygga ståtliga palats på Riddarholmen, som den nu hette. Längs vägen mellan Stockholms slott och Riddarholmskyrkan har stockholmarna under århundraden beskådat processioner och begravningståg.

I dag finns i nästan alla byggnader på Riddarholmen domstolar och andra myndigheter, en del mycket gamla, ända från Gustav Vasas tid.

Mer information om hovrättens byggnader finns på Statens Fastighetsverks hemsida.

Uppdaterad
2023-05-26