Om Svea hovrätt

Svea hovrätts huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i Svea hovrätts domkrets. Varje år kommer det in ca 15 700 mål till hovrätten.

Det finns sex hovrätter och 48 tingsrätter i Sverige. I Svea hovrätts domkrets ingår 14 tingsrätter. Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län. Tingsrätternas avgöranden kan som regel överklagas till hovrätt. Överklagandet ska normalt ske inom tre veckor från dagen för tingsrättens dom eller beslut.

Svea hovrätt består av åtta dömande avdelningar (avd. 1 - 8) och en administrativ enhet.

Patent- och marknadsöverdomstolen är inrättad inom avdelning 2 och Mark- och miljööverdomstolen inom avdelning 6.

Tingsrätter i Svea hovrätts domkrets

Stockholms län:
Attunda tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Solna tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Södertälje tingsrätt, Södertörns tingsrätt

Uppsala län:
Uppsala tingsrätt

Södermanlands län:
Eskilstuna tingsrätt, Nyköpings tingsrätt

Gotlands län:
Gotlands tingsrätt

Västmanlands län:
Västmanlands tingsrätt

Dalarnas län:
Falu tingsrätt, Mora tingsrätt

Uppdaterad
2023-05-26