Kontakta domstolen

Om du som journalist har frågor kring mål och ärenden, vill beställa dom eller andra handlingar ska du vända dig direkt till domstolen.

Mer information

Svea Hovrätts presstelefon

Telefon 070-183 66 93 (för media)

Presstjänsten hjälper dig som är journalist att hitta information och rätt person inom Svea hovrätt. Presstjänsten är bemannad under hovrättens öppettider.

För specifika frågor om enstaka mål hänvisas i regel till de som dömer i det aktuella målet. Presstjänsten kan dock också bistå i frågor av allmän och principiell karaktär.

 

Telefon, växel: 08 - 561 670 00
E-post: svea.hovratt@dom.se

Beställ dom eller allmän handling

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet.

Uppdaterad
2022-04-04