Hyresmål

Svea hovrätt är överinstans i mål som överklagas från hyresnämnderna.

Via länken nedan hittar du svar på vanliga frågor om hovrättens hantering av hyresmål som har överklagats från en hyresnämnd.

Via länken hittar du också hovrättens vägledande avgöranden i mål som har överklagats från en hyresnämnd. Avgörandena har publicerats fortlöpande med början den 1 mars 2017. Även vissa äldre avgöranden har publicerats. Avsikten är dock inte att publicera samtliga äldre avgöranden som kan vara vägledande.

Uppdaterad
2019-09-13