Konflikt och försoning

Flera tingsrätter erbjuder föräldrar ett alternativt sätt att lösa sina konflikter. Metoden kallas Konflikt och försoning.

Metoden Konflikt och försoning har tagits fram för att hjälpa föräldrar hitta sätt att varaktigt samarbeta för barnets bästa.

Om föräldrar efter en separation inte kan komma överens om vårdnaden om barnet, barnets boende eller umgänget kan domstolen bestämma vad som ska gälla. Rättegången medför ofta en ökad konfliktnivå mellan parterna och barnens behov riskerar att komma i skymundan. Ibland blir föräldrarna missnöjda med domen och återkommer med nya stämningar och anmälningar till sociala myndigheter om brister i den andra förälderns omsorg.

Familjerätten har en aktiv roll

Vid förhandlingen i tingsrätten deltar en familjerättssekreterare från kommunen som delar med sig av sin barnkunskap och erfarenhet av att lösa familjekonflikter. Domaren försöker få parterna att nå tillfälliga överenskommelser och ger familjerättssekreteraren i uppdrag att träffa barnen och stödja föräldrarna. Syftet med metoden Konflikt och försoning är att parterna med tingsrättens och familjerättens hjälp ska komma fram till varaktiga lösningar som är bra för barnen.

Om föräldrarna inte kommer fram till någon överenskommelse går målet i tingsrätten över till vanlig handläggning.

Vad är det för skillnad mellan Konflikt och försoning och vanlig handläggning?

 • Föräldrarna ges en mer aktiv roll under processen.
 • Ombuden får en mer passiv roll vid förhandlingen i tingsrätten.
 • En familjerättssekreterare finns med vid alla muntliga förberedelser i tingsrätten.

Vad förväntas av dig som förälder?

 • Var beredd till ett samarbete med den andre föräldern, med hjälp av tingsrätten och familjerättssekreteraren.
 • Ha en öppenhet för att hitta lösningar.
 • Avsätt tid för flera samtal, enskilda såväl som gemensamma.

Vad gör familjerättssekreteraren?

 • Familjerättssekreteraren bidrar med socialtjänstens kännedom om barnet och barnets familj samt med kunskap om barns utveckling och behov.
 • Familjerättssekreteraren erbjuder föräldrarna att mellan förhandlingarna arbeta med möjliga lösningar genom enskilda samtal, gemensamma samtal, hembesök, barnsamtal med mera.
 • Familjerättssekreteraren redovisar vid nästa förhandling i tingsrätten hur arbetet har gått.

Vad gör tingsrätten?

 • Domaren leder processen och försöker tillsammans med familjerättssekreteraren få föräldrarna att själva nå en överenskommelse om barnen.
 • Tingsrätten ger familjesekreteraren i uppdrag att arbeta utifrån föräldrarnas överenskommelse.
 • Domaren kan fastställa föräldrarnas överenskommelse i dom eller beslut om det är till barnets bästa.

Här erbjuds Konflikt och försoning

Det är bara vissa tingsrätter och kommuner som samarbetar kring Konflikt och försoning. Här finns information från de domstolar som erbjuder det.

Mer information

Växjö tingsrätt erbjuder medlingsmetoden ”Konflikt och Försoning” till föräldrar i tvistemål gällande vårdnad, boende och umgänge.

Det är ett samarbete mellan tingsrätten och familjerättsenheterna i Växjö, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner, i syfte att hjälpa föräldrar att minska motsättningar i tvister samt att uppnå en varaktig samförståndslösning som är till barnets bästa.

Film om metoden

Den här filmen visar ett fall där konflikt och försoningsmetoden hjälper parterna att komma överens och inse barnets behov.

Uppdaterad
2021-02-01