Ansök om att förvaltarskap ska upphöra

Om du inte behöver en förvaltare längre kan du vända dig till överförmyndaren i din kommun. Du kan också själv ansöka om detta till tingsrätten.

För dig som har förvaltare

Om en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra. Tingsrätten beslutar om upphörande av förvaltarskap.

Du kan själv ansöka om att ditt förvaltarskap ska upphöra.

Om du inte längre vill ha någon förvaltare, kan du antingen prata med överförmyndaren i din kommun eller skriva direkt till tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett på tingsrätten om detta, utan det räcker att du:

  • skriver att du inte längre vill ha förvaltare
  • anger ditt namn och personnummer
  • skickar detta med e-post eller vanligt brev till tingsrätten

Om hjälpbehovet har minskat och du behöver en god man i stället för förvaltare kan tingsrätten besluta att du i stället ska ha en god man.

Om du vill byta förvaltare ska du kontakta överförmyndaren i din kommun.

Du som är anhörig till någon som har en förvaltare

Om en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra. Tingsrätten beslutar om upphörande av förvaltarskap.

En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan ansöka om upphörande. Ansökan kan också göras av överförmyndaren och förvaltaren.

Om du ska ansöka om upphörande åt en nära släkting skriver du till tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett, utan det räcker att du:

  • skriver att du anser att förvaltarskapet ska upphöra.
  • anger namn och personnummer på den som har förvaltare.
  • anger ditt namn och personnummer
  • skriver vilken relation du har till den anhörige.
  • skickar det med e-post eller vanligt brev till tingsrätten.

Förändrat behov för den som har förvaltare

Den som vill byta förvaltare ska kontakta överförmyndaren i sin kommun.

Om hjälpbehovet har minskat och det finns behov av en god man i stället för förvaltare kan tingsrätten besluta att den enskilde i stället ska ha god man.

Om huvudmannen dör behöver dock inte rätten fatta beslut om att förvaltarskapet ska upphöra. Då upphör det automatiskt.

Uppdaterad
2021-02-17