Tillgänglighet

Vår entré som ligger i markplan är tillgänglighetsanpassad. Det finns möjlighet att använda hörselteknisk utrustning i alla våra salar.

Faciliteter

Det finns möjlighet att hänga av sig ytterkläder och eventuella mindre väskor i låsbara skåp utanför sal 1. 

Handikapptoalett finns utanför sal 3.

Parkering

Parkeringsrutor för funktionshindrade finns närmast på Kungsgatan och Kronobergsgatan.

Hjälpmedel i förhandlingssalen

Hörselhjälpmedel

För att så många som möjligt ska kunna höra vad som sägs i en förhandling finns olika typer av hörselhjälpmedel i salarna.

Ljudförbättring

I de flesta salar är alla mikrofoner kopplade till högtalare, så att alla ska höras så bra som möjligt.

Hörsnäcka

Om du har svårt att uppfatta det som sägs i salen, till exempel om någon talar tyst, finns hörsnäckor att använda i salarna. Även ljud som kommer från någon presentationskälla i salen hörs i hörsnäckan. Hörsnäckan är alltså inte bara ett hjälpme­del för personer med nedsatt hörsel utan kan användas av alla. Uttag för hörsnäcka finns i partsborden, vid vittnesplatsen, i domarbordet och i vissa fall i samtalsrummen.

Hörkudde/tolkslinga

Om du har hörapparat kan du ta hjälp av en hörkudde för att få ljud som hörs i salen till hörapparaten. I förhandlingssalen finns ingen hörslinga i golvet eller taket som är vanligt på andra offent­liga platser. Orsaken är att ljudet från förhandlingen inte ska kunna lyssnas av med hörapparat utanför salen. Istället används en hörkudde som läggs på stolen du sitter på.

Uttag för hörkudde finns normalt i väggen vid åhörarplats, i partsborden, vid vittnesplatsen och i domarbordet. Hör­apparaten ska ställas i T- eller MT-läge för att kunna användas tillsammans med hörkudden.

Vi har även en bärbar tolkslinga som kan användas av parter som sitter framme vid partsbordet.

Är man i behov av hörselhjälpmedel som part eller som åhörare så kontaktar man i god tid ordningsvakterna i säkerhetskontrollen så hjälper de till.

 

Du är alltid välkommen att fråga tingsrättens personal om du behöver hjälp att hitta.

Uppdaterad
2024-05-06