Vittnesstöd

Vittnesstöd finns på de flesta domstolar och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång.

Du som är vittne eller målsägande...

  • har du frågor inför kommande rättegång?
  • vill du komma till tingsrätten innan din rättegång och träffa ett vittnesstöd, få mer information, gå på en rättegång och ställa dina frågor?

Begreppet vittnesstöd

kommer från engelskan begrepp ”witness” som avser både vittne och målsägande (brottsdrabbad).

Vittnesstöd

är en ideellt arbetande person som genomgått utbildning och avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

Som kostnadsfritt erbjuder

medmänskligt stöd, praktisk information, sällskap i samband med rättegång.

Vad gör vittnesstöd?

Vittnesstöd ger stöd åt människor som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. Ett vittnesstöd ger information, förklarar, avdramatiserar, erbjuder avskildhet, är en medmänniska/ett sällskap, förmedlar till andra stödinsatser m.m.

Varför vittnesstöd?

Vittnesstöden bidrar till förståelse och skapar trygghet för vittnen och målsäganden. Många personer kommer ensamma till tingsrätten, en främmande miljö som ofta upplevs som stressande. Med vittnesstödets sällskap kan denna oro minskas.

Var hittar jag vittnesstödet?

Vittnesstödet har en skylt på sig som talar om att hen är vittnesstöd.

Vittnesstödet hittar du vanligtvis till höger om receptionen, när hen inte cirkulerar i entréhallen.

Vittnesstödet har också tillgång till ett särskilt rum där vittnen och målsäganden kan få stöd när det finns särskilda behov av detta.

 

Vittnesstöd Växjö tingsrätt
Vittnesstöd vid Växjö tingsrätt

Kontakta vittnesstöd vid Växjö tingsrätt

Har du frågor eller vill boka vittnesstöd?

Kontakta Brottsofferjouren i Växjö på telefon 0470-456 94 (telefontid vardagar kl.09-12), alternativt 

Läs mer:

Uppdaterad
2024-01-24