Praktisk information till media

Här hittar du som journalist information om bland annat hur du bokar plats vid förhandling, hur du får tillgång till tingsrättens trådlösa nätverk och hur du begär tillstånd för elektronisk utrustning.

Om elektronisk utrustning

Det är förbjudet att fotografera inne i rättssalen, eller att stå utanför salen och fotografera in i den. 

Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild, till exempel mobiltelefon, dator och smartklocka, ska vara avstängd och undanstoppad i rättssalen.

Särskilt tillstånd

Om du som journalist vill använda dig av nämnd utrustning för att bevaka en rättegång kan rättens ordförande bevilja dig tillstånd att göra det. Beslutet är inte generellt, utan måste fattas inför varje ny förhandling.

Fyll i blanketten nedan och lämna in den i receptionen senast 15 minuter före förhandlingens början (blanketten finns även att få i tingsrättens reception).

Rättens ordförande kommer sedan att pröva om du ska beviljas tillstånd och du får därefter en kopia på beslutet.

Kontakta ordningsvakterna om du har några frågor kring blanketten.

Tysta tangentbord

Du som fått tillstånd att föra anteckningar på dator, surfplatta eller liknande ska ha tangentljudet avstängt.

Stängda dörrar

Om tingsrätten beslutar om stängda dörrar ska alla tillhörigheter såsom datorer, surfplattor m.m. tas med ut ur salen.

 

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid tingsrättens entré. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

 

Trådlöst nätverk

Journalister har som regel tillgång till tingsrättens trådlösa nätverk. Följ länken nedan eller kontakta receptionen för närmare information.

 

Åhörarplatser till media

Vid intresse av eller frågor om möjligheten att reservera platser för media i uppmärksammade mål, kontakta gärna domstolens reception via e-post.

Ange ditt namn, e-post, mobilnummer och vilket företag som representeras. Om mer än en plats önskas bör även detta anges liksom skälen till det. Om det gäller en flerdagarsförhandling, ange vilka dagar du önskar närvara.

 

Kom i god tid!

Tänk på att det kan vara många besökare på domstolen och att kön till säkerhetskontrollen kan vara lång - kom i god tid!

Uppdaterad
2024-01-24