Östra Värend

Östra Värends domsaga

År 1680 bildade Uppvidinge, Konga och Östra härad en gemensam domsaga. År 1795 bröts dock Östra ut och blev en egen domsaga (Östra härad, senare Eksjö tingsrätt). De två andra häraderna fick då det gemensamma namnet Östra Värends domsaga, men behöll sina respektive namn Konga häradsrätt och Uppvidinge häradsrätt.

Uppvidinge härad

Uppvidinge härad hade tingsstad i Lenhovda redan på medeltiden, och förblev tingsställe fram till tingsrättsreformen. Det äldsta kända tingshuset, troligen uppfört 1623, låg vid landsvägen, nära kyrkan inne i Lenhovda. På 1660-talet var byggnaden förfallen och man uppförde troligen ett nytt tingshus. Ännu ett nytt hus stod klart i slutet av 1770-talet, där den första förhandlingen hölls i januari 1780. Under flera sekler låg ett gästgiveri mittemot tingshuset. Gästgiveriet brann emellertid ned 1940.

Bleknat fotografi av pampigt gult trähus med vita knutar och grön glasinfattad entrédörr, med bred grusgång som leder fram till huset samt del av stenstolpe och  prunkande träd i förgrunden
Lenhovda tingshus år 1780-1970 (foto från 1967)

Domsagotillhörighet, tingsplatser och häradshövdingar

Domsagotillhörigheter

År 1680-1796 Med Östra härad och Konga härad
År 1796-1970 Med Konga härad
   

Tingsplatser

År 1680-1970 Lenhovda
   

Häradshövdingar

Paul Rudebeck d.ä. År 1680–1682
Paul Rudbeck d.y. År 1682–1706
Gustaf Berghman År 1706–1735
Anders Unge År 1735–1747
Per Unge År 1747–1776
Johan Rogberg (adlad Bergencreutz) År 1776–1829
Anders Elfving År 1830–1862
Adolf Peter Westman År 1863–1885
Lars Henning August Montelius År 1885–1909
Tor Astley Junius Ahlström År 1909–1937
Bertil Zacharias Öhlin År 1937–1956
Gunnar Ekedahl År 1957–1962
Lennart Wetterling År 1963–1970

 

Inramat porträtt av sittande tunnhårig äldre man med ljus mustasch, iklädd högtidsdräkt med medaljer
Häradshövding Tor Ahlström 1909-1937 i Konga och Uppvidinge häradsrätter

Konga härad

Konga härads sigill med inetsad riddarlik man
Konga härads sigill

Fram till slutet av 1600-talet fanns Konga härads tingsställe i Ryd i Nöbbele socken.

Mellan åren 1696 och 1738 hölls tingsförhandlingar omväxlande i Ingelstad, Sjöbol, Kvarnamåla och Möckleryd. Ingelstad blev emellertid rättan tingsstad 1738. Tidigare hade ett gammalt kronomagasin fungerat som tingslokal, men byggnaden var ganska förfallen på 1730-talet. När Ingelstad blev tingsplats förband sig dock tingshusbyggnadsskyldige att reparera magasinet. I Ingelstad fanns bland annat ett gästgiveri, vilket var praktiskt när det var dags att hålla tingsförhandlingar.

På 1780-talet (1778?) uppfördes ett nytt tingshus i Ingelstad efter Överintendentsämbetets ritningar, vilket revs år 1950.

Svartvitt fotografi av Ingelstads gamla tingshus
Ingelstads tingshus ca år 1780-1925
Svartvitt fotografi av Ingelstads gamla häradshäkte
Ingelstads häradshäkte
Svartvitt fotografi av Konga häradsrätts personal en vinterdag 1923
Konga häradsrätt med personal år 1923

Även Konga härad flyttade till slut in sitt tingsställe till Växjö år 1926. Det nya tingshuset hade uppförts 1921/22 på söder i Växjö, Vallgatan 4.

Konga härads spögubbe från 1700-talet
Konga häradsrätts spögubbe från 1700-talet. Står idag i Växjö tingsrätts entréhall.

Domsagotillhörighet, tingsplatser och häradshövdingar

Domsagotillhörighet

År 1680-1796 Med Östra härad och Uppvidinge härad
År 1796-1970 Med Uppvidinge härad

Tingsplatser

-slutet av 1600-talet Ryd
År 1696-1738 Ekeryd och Sjöbol
År 1738-1925 Ingelstad
År 1925-1970 Växjö

Häradshövdingar

Paul Rudebeck d.ä. År 1680–1682
Paul Rudbeck d.y. År 1682–1706
Gustaf Berghman År 1706–1735
Anders Unge År 1735–1747
Per Unge År 1747-1776
Johan Rogberg (adlad Bergencreutz) År 1776–1829
Anders Elfving År 1830–1862
Adolf Peter Westman År 1863–1885
Lars Henning August Montelius År 1885–1909
Tor Astley Junius Ahlström År 1909–1937
Bertil Zacharias Öhlin År 1937–1956
Gunnar Ekedahl År 1957–1962
Lennart Wetterling År 1963–1970

 

Inramat porträtt av medelålders lätt gråhårig man i grå kostym med uppslagen bok i handen, sittandes framför välfyllda bokhyllor
Häradshövding Lennart Wetterling 1963-1970 i Östra Värends häradsrätt

Östra Värends häradsrätt

År 1948 gick Konga häradsrätt och Uppvidinge häradsrätt ihop till Östra värends häradsrätt, vilken kom att verka fram till år 1970.

Från och med ingången av 1952 omfattade Östra Värends domsaga följande områden: Åseda, Nottebäcks, Braås, Lenhovda, Älghults, Hälleberga, Ekeberga, Algutsboda, Älmeboda, Ljuders, Linneryds, Hovmantorps, Östra Torsås och Södra Sandsjö landskommuner samt Åseda, Lessebo och Tingsryds köpingar.

När den nya underrättsreformen trädde i kraft och Växjö tingsrätt bildades år 1971, placerades tingsställe och kansli i Växjö. Fram till det nya tingshuset på Kungsgatan 8 stod klart år 1977 höll man ting i både gamla Mellersta värends- och Östra värends häradsrätters hus.

Fotografi av Östra Värends tingshus 1967
Östra värends häradsrätts hus på Vallgatan på Söder i Växjö 1922-1970 (foto år 1967)
Fotografi av Östra Värends tingsklocka på kulle med solur i järn och gröna buskar i förgrunden 1967
Östra värends häradsrätts tingsklocka, vilken står kvar än idag (foto år 1967)
Svartvitt fotografi av rättens ledamöter i Östra Värends tinggsal 1964
Östra värends tingssal med ledamöter år 1964
Fotografi av välbevarad tingssal i Östra Värends häradshus
Östra värends tingssal år 2018
Fotografi av välbevarad trappuppgång i Östra Värends häradshus
Trappuppgången i Östra värends häradshus år 2018
Informationstavla från Östra Värends häradshus
Informationstavla till Östra värends häradshus år 2018
Fotografi av välbevarad domarstol i tingssal i Östra Värends häradsrätt
Domarstol i Östra värends tingssal år 2018
Fotografi av välbevarad pelarmålning i Östra Värends tingssal
Pelarmålning i Östra värends tingssal år 2018

Källa: Tings- och rådhusinventeringen 1996–2007. Originaltext av Elsa Trolle Önnerfors; här med bildtillägg.

Uppdaterad
2024-01-24