Östra Värend

Östra Värends domsaga

År 1680 bildade Uppvidinge, Konga och Östra härad en gemensam domsaga. År 1795 bröts dock Östra ut och blev en egen domsaga. De två andra häraderna fick då det gemensamma namnet Östra Värends domsaga, men behöll sina respektive namn Konga häradsrätt och Uppvidinge häradsrätt.

Uppvidinge härad

Uppvidinge härad hade tingsstad i Lenhovda redan på medeltiden, och förblev sedan tingsställe fram till tingsrättsreformen. Det äldsta kända tingshuset, troligen uppfört 1623, låg vid landsvägen, nära kyrkan inne i Lenhovda. På 1660-talet var byggnaden förfallen och man uppförde troligen ett nytt tingshus. Ännu ett nytt hus stod klart i slutet av 1770-talet, där den första förhandlingen hölls i januari 1780. Under flera sekler låg ett gästgiveri mittemot tingshuset. Gästgiveriet brann emellertid ned 1940.

Uppdaterad
2020-02-20