Växjö rådhusrätt

Växjö rådhusrätts tre sigill med tingshuset inetsat
Växjö rådhusrätts sigill

Rådhusrätten

Växjö hade blivit stad redan på mitten av 1300-talet och inhyste en rådhusrätt. Den äldsta rådhusbyggnaden uppfördes troligen 1617, vid sydöstra hörnet av Stortorget. Det huset flyttades sedan ner till Växjösjön 1648 och omvandlades till slakthus.

Rådhusrätten fick hålla sina förhandlingar i hyrda lokaler mellan åren 1648 och 1671, då ett nytt rådhus stod klart. Även denna byggnad låg vid Stortorgets sydöstra hörn. Huset eldhärjades 1690, och borgmästaren omkom. Rådhuset reparerades dock och var återuppbyggt 1698. Där huserade man sedan fram till cirka år 1810. 1698 års rådhus hade mot slutet av 1790-talet visat sig otillfredsställande både vad gäller bekvämlighet och utrymmesmässigt, särskilt efter att man på 1790-talet börjat hålla dansembleer i byggnaden.

Illustration av Växjö rådhus anno 1698
Växjö rådhus 1698-cirka 1810 (grundbyggnaden dock från år 1671)

År 1815 flyttade rådhusrätten in i ett nybyggt tvåvåningshus i trä på Stortorget. På nedre våningen rymdes här stadskällarrörelse, auktionskammare och stadsvakten. Den övre våningen var för domstolens behov (sju rum). Denna byggnad brann dock ned i den stora branden år 1843.

Målning av Växjö rådhus på Stortorget på 1800-talet
Växjö rådhus 1815-1843 på Stortorget

Mellan åren 1843 och 1851 höll man troligen förhandlingar i Sjögrenska skolan på Kungsgatan. Huset är numera sammanbyggt med dagens Växjö tingsrätt.

Svartvitt fotografi av Sjögrenska skolan
Sjögrenska skolan, numera sammanbyggt med dagens Växjö tingsrätt

År 1851 var man tillbaka vid Stortorget när ett nytt rådhus, som låg mittemot residenset, stod klart. Det bestod av huvudbyggnad åt torget samt två flygelbyggnader; den östra var för gästgiveri, men vissa lokaler i övrigt användes för dansverksamhet och butiker i flyglarna. Hypoteksföreningen satt där från år 1857 till inpå 1870-talet. Man tog således upp hela kvarteret söder om torget.

Svartvitt fotografi av Växjö rådhus på Stortorget, nuvarande Stadshotellet
Växjö rådhus 1851-1959, nuvarande Stadshotellet (bild ifrån 1860-talet)

Rådhusrätten höll förhandlingar i nuvarande Stadshotellets lokaler mellan år 1851-1959, men Stadshotellets verksamhet med hotell, mat och dans tog över byggnaden alltmer. År 1959 stationerades Rådhusrätten därför i den så kallade Sjögrenska skolan, i vilken man huserade fram till år 1970.

Sjögrenska skolan på Kungsgatan 10 i Växjö
Sjögrenska skolan , i vilken Rådhusrätten huserade år 1959-1970 (fotografi från modern tid)
Informationstavla Magistratens och Rådhusrättens kansli
Växjö rådhusrätts vaktmästares uniformsknappar
Växjö rådhusrätts vaktmästaruniformsknappar

När den nya underrättsreformen trädde i kraft och Växjö tingsrätt bildades år 1971, placerades tingsställe och kansli i Växjö. Fram till det nya tingshuset på Kungsgatan 8 stod klart år 1977 höll man ting både i gamla Mellersta värends tingshus på Norra Esplanaden 21, och i gamla Östra värends häradshus på Vallgatan 4. Här hade man tingshusförhandlingar en dag i veckan mellan åren 1971-1977. 

Inskrivningsmyndigheten, Bouppteckningar, Förmynderskap, Betalningsföreläggande och Lagsökning var dock kvar på undervåningen i Sjögrenska skolan under åren 1971-1977.

Fotografi av Mellersta Värends häradsrätts tingshus i Växjö
Mellersta värends häradsrätts gamla tingshus, där Växjö tingsrätt (gamla rådhusrätten) huserade år 1971-1977, N Esplanaden 21
Fotografi av Östra Värends tingshus 1967
Östra värends häradsrätts gamla tingshus, där Växjö tingsrätt (gamla rådhusrätten) huserade år 1971-1977, Vallgatan 4

Under år 1977 flyttade man så in i det nybyggda tingshuset på Kungsgatan 8. Flytten gick lite pö om pö, eftersom lokalerna inte stod klara samtidigt.

Växjö tingsrätt exteriort
Växjö tingsrätt, 1977- , Kungsgatan 8

Borgmästare år 1585-1970

Borgmästare i Växjö stad

Didrik Guldsmed År 1585-1600
Håkan Jönsson År 1585-1601
Hans Persson Sadelmakare År 1601-(1605)
Nils Svensson År 1605-1611
Henrik Saltow År 1605-1615, 1623-1625
Hans Bengtsson År 1612-1617, 1619-1623, 1625-1629
Marcus Jönsson Uggla
 
År 1615-1617, 1623-1625, 1629-1634, 1636-1641
Fredrik Thomasson År 1617-1618
Jon Persson Glasmästare År 1617-1618
Erengisk Månsson År 1619-1623
Carl Persson
 
År 1628-1636, 1637-1638, 1641-1647, 1652-1657
Bengt Månsson År 1634-1636, 1638-1641
Sven Nilsson År 1636-1637
Erland Nilsson År 1641-1651
Johan Michelsson År 1647-1657
Måns Persson År 1657-1658
Måns Gisesson År 1657-1661
Peder Pedersson Skatelöv År 1661-1673
Peder Hansson År 1673-1684
Hasslebäck Wedige År 1684-1690
Peter Bruzell År 1691-1712
Anders Unge År 1712-1720
Peter Bursell År 1720-1734
Anders Unger År 1734-1750
Mikael Andreas Cöster År 1750-1786
Carl Magnus Munthe År 1786-1793
Olof Werlin År 1793-1815
Erik Gustaf Holm År 1815-1820
P.R. Palm År 1820-1846
Berndt Hjort År 1846-1869
Axel Mauritz Koræn År 1869-1890
Klas Hugo Bergendahl År 1891-1920
Hans Axel Theodor Sundberg År 1920-1944
C.W. Backman År 1944-1945
Olof Bergholtz År 1946–1970

 

Inramat porträtt av Borgmästare Olof Bergholtz
Växjö rådhusrätt 1946-1970, borgmästare Olof Bergholtz

Källa: Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007. Originaltext Elsa Trolle Önnerfors; här med bildtillägg.

Uppdaterad
2024-01-24