Officiell domstolsstatistik

Domstolsverket ansvarar för Sveriges officiella statistik som rör domstolarnas verksamhet.

I domstolsstatistiken redovisas statistik över mål och ärenden vid de allmänna domstolarna, allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna. Den är uppdelad i tre olika kapitel. Varje kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av verksamheten vid respektive domstolsslag.

officiella statistiken logotyp

Om Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik


Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant, vilket gynnar medborgarna.

Domstolsverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom domstolarnas verksamhet. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken är dokumenterad
  • att statistiken är kvalitetsdeklarerad.

 

Den officiella statistiken ska hållas allmänt tillgänglig utan avgift på internet. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med logotypen:

officiella statistiken logotyp

Logotypen och texten Sveriges officiella statistik får inte användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats: www.scb.se/sos

 

Rättsstatistik från andra myndigheter

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Ansvarar för den officiella statistiken om brott och om personer som begår brott i Sverige.

Kriminalvården

Redovisar statistik och fakta om häkte, anstalt, frivård och återfall.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Redovisar statistik om familjerätt, faderskap, vårdnad, boende och umgänge. 

Rättsmedicinalverket

Redovisar statistik och fakta om rättskemi, rättspsykiatri, rättsmedicin och rättsgenetik.

Kontakt

Har du frågor om domstolsstatistik är du välkommen att kontakta Domstolsverket: 

Uppdaterad
2021-04-12