Beredskapsjour Stockholm Norra och Gotland

Attunda tingsrätt är samordningsansvarig för beredskapsområde Stockholm Norra och Gotland.


Jourkansliet är bemannat endast helger och helgdagar.

Besöksadress: Rådhuset - Stockholms tingsrätt, Scheelegatan 7, Stockholm

Telefon 08-561 695 05

Beredskapsjouren bemannas av personal från Attunda, Norrtälje och Solna tingsrätter enligt ett rullande schema. Dag före helg eller helgdag ska kontakt ske med den domstol som ska ha beredskapen.

 

Stockholmsområdets domstolar samlokaliserar beredskapsjourer

Lagmännen i Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter har enats om att samlokalisera beredskapsjourerna i Stockholmsområdet till Stockholms tingsrätt.

Förändringen innebär att från och med den 5 maj 2018 kommer häktningsförhandlingar under helgdagar att hållas i Stockholms tingsrätts lokaler.

De tre beredskapsområdena (Stockholms innerstad och Stockholms Östra, Stockholms Södra samt Stockholms Norra och Gotland) är även fortsättningsvis separata beredskapsområden med samma geografiska indelning som nu.

Stockholms, Södertörns och Attunda tingsrätter är samordningsansvariga för respektive område. Kanslierna nås även i fortsättningen på samma telefonnummer som tidigare.

Beredskapsadvokat

Södertörns tingsrätt är ansvarig för samordningen av advokaternas beredskapsindelning i Stockholms läns tre beredskapsområden. Frågor kring intresseanmälan, tjänstgöring, garantiersättning med mera mejlas under vardagar till advokatjour.stockholm@dom.se och under helg och helgdag kontaktas respektive beredskapskansli enligt nedan:

Beredskapsområde Stockholms innerstad och Stockholm Östra
Domsaga för Nacka och Stockholms tingsrätt
Förhandlingslokal: Stockholms tingsrätt, Rådhuset, Scheelegatan 7 Stockholm
Beredskapskansli: 08-561 679 49

Beredskapsområde Stockholm Norra och Gotland
Domsaga för Attunda, Gotland, Norrtälje och Solna tingsrätt
Förhandlingslokal: Stockholms tingsrätt, Rådhuset, Scheelegatan 7 Stockholm
Beredskapskansli: 08-561 695 05

Beredskapsområde Stockholms Södra
Domsaga för Södertälje och Södertörns tingsrätter
Förhandlingslokal: Stockholms tingsrätt, Rådhuset, Scheelegatan 7 Stockholm
Beredskapskansli: 08-561 661 77

Uppdaterad
2024-03-21