God domarsed 2023

I juni 2023 presenterade före detta justitierådet och justitiekanslern Anna Skarhed dokumentet God domarsed 2023. Det är resultatet av ett uppdrag från Domstolsakademin att se över tidigare dokument.

I december 2020 fick före detta justitierådet och justitiekanslern Anna Skarhed uppdraget att göra en översyn av de dokument om god domarsed som före detta hovrättspresidenten för Svea hovrätt och justitiekanslern Johan Hirschfeldt, färdigställde 2011. De tidigare dokumenten kom till främst för att fungera som ett underlag för att inspirera svenska domare att diskutera och reflektera över frågor om god domarsed.

Det nya materialet, som presenterades i juni 2023, kompletterar det tidigare och bildar ett sammanhållet dokument som har fått rubriken God domarsed 2023.

Materialet kan användas av domstolarna i självstudier, utbildningar och samtal i olika sammanhang.

Här finns mer information om arbetet med God domarsed 2023:

God domarsed berör etiska frågor som ligger nära den dagliga verksamheten, såsom frågor om domarens uppträdande och hanteringen av de mål som domaren handlägger och avgör. Det innefattar även frågor med koppling till domarens konstitutionella ställning och vikten av ett oberoende rättsväsende.

Uppdaterad
2023-06-30