Ledning

Domstolsverket är en enrådighetsmyndighet vilket innebär att det är generaldirektören som ansvarar inför regeringen för verksamheten. Till sitt stöd har generaldirektören en ledningsgrupp som består av cheferna på Domstolsverkets olika avdelningar samt planeringsdirektören på myndigheten.
Peter Yngve, planerings och utvecklingsdirektör, Domstolsverket
Maria Isaksson, HR-direktör, Domstolsverket
Petra Thor Jonzon, kommunikationsdirektör, Domstolsverket
Lena Nilsson, IT-direktör, Domstolsverket
Harald Pleijel, fastighetsdirektör, Domstolsverket
Leif Eriksson, ekonomidirektör, Domstolsverket

Ingen bild tillgänglig.

Ingen bild tillgänglig.

Uppdaterad
2021-01-04