Att jobba på Domstolsverket

Hos oss arbetar du för att en av samhällets mest spännande och avgörande funktioner ska fungera varje dag. Vill du också vara med i det arbetet?

Ett meningsfullt och ovanligt viktigt uppdrag

Domstolsverket är en unik arbetsplats. Vi bidrar till att domstolar och nämnder får förutsättningar att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Blir du en av oss får du se delar av domstolsvärlden från insidan och samtidigt jobba med ett meningsfullt och ovanligt viktigt uppdrag.

Vi rör oss mellan Ystad och Gällivare

På Domstolsverket är vi drygt 400 medarbetare. Här jobbar specialister inom it, fastighet, säkerhet, ekonomi, hr, teknik, juridik, kommunikation och kompetensutveckling för att nämna några exempel.

De flesta utgår från huvudkontoret i Jönköping, men vi har även lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vårt uppdrag handlar om att ge kvalificerat stöd i en nationell organisation. Det finns ett 80-tal domstolar i Sverige, från Ystad i söder till Gällivare i norr, som behöver vår kompetens och vårt stöd.

Vi är smartare tillsammans 

På Domstolsverket finns medarbetare med skiftande bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Eftersom många av våra utmaningar är komplexa behöver vi varandra för att lösa problem och lära nytt. Därför jobbar ofta olika kompetenser tillsammans i mixade team.

I många fall arbetar vi även tillsammans med medarbetare från olika domstolar. Vi arbetar för att göra skillnad i domstolarnas vardag och då är samverkan en förutsättning för att utveckla användbara stöd.

Lär känna vår kultur och våra arbetssätt

Som medarbetare på Domstolsverket blir du en del av en större verksamhet som ständigt är aktuell i samhällsdebatten. Att få bidra i det arbetet upplever många hos oss som relevant och meningsfullt. 

Vi är angelägna att ha domstolarna med oss – dialog är en nyckel

Varje domstol och nämnd är en egen myndighet, och vi bestämmer inte över dem. Men varje enskild domstol är också en del av ett större sammanhang – det vi kallar Sveriges Domstolar.

Vi på Domstolsverket har en viktig roll när det gäller att leda och utveckla Sveriges Domstolars verksamhet. Vi genomför vårt uppdrag i nära dialog med domstolarna. Den förflyttning som Sveriges Domstolar gör inom till exempel digitalisering, förtroendefrågor och kvalitetsarbete gör vi tillsammans. En förutsättning för det är en organisationskultur som präglas av dialog, kommunikation och samverkan.

Vi fokuserar på domstolarnas bästa – oavsett storlek

De domstolar och nämnder som Domstolsverket arbetar för kan se helt olika ut. En del är små med färre än 20 anställda, andra stora med flera hundra anställda. Trots de olika förutsättningarna försöker vi alltid hitta lösningar och stöd som fungerar för alla.

Vi drivs av domstolarnas bästa och arbetar för att varje domstol och nämnd ska kunna fullgöra sitt uppdrag, oavsett storlek eller var i landet de ligger.

Ansvar, delaktighet och engagemang

Vi arbetar aktivt för att vara en bra och inkluderande arbetsplats där medarbetarna trivs och kan växa.

Vi har stor tilltro till våra medarbetare. Medarbetare som tar ansvar, och visar delaktighet och engagemang är helt avgörande för att vi ska nå våra mål och göra skillnad för domstolarna och för alla i samhället.

Snabba, enkla och flexibla

Omvärlden förändras ständigt och den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Vår roll är att vara steget före och initiera och driva utvecklings- och innovationsfrågor som är till nytta både för domstolarna och för alla personer som har ett ärende i domstol.

För att lyckas med det har vi moderna arbetssätt som bygger på att vi ska arbeta snabbt, enkelt och flexibelt när det är möjligt. Det är en styrning som bygger på tillit. Den ger dig som medarbetare stora möjligheter att bidra i ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Vill du veta mer?

Läs mer om oss på webbplatsen

Lediga jobb

Vi annonserar ut våra lediga jobb här:

Jobba på it-avdelningen

Är du intresserad av att jobba på vår grymma it-avdelning har vi särskild information här:

Jobba i Sveriges Domstolar

All information om förmåner, kompetensutveckling och hur rekryteringsprocessen går till hittar du på Sveriges Domstolars gemensamma sidor.

Följ oss och våra medarbetare

LinkedIn

Följ oss på LinkedIn. Där kan du läsa mer om vad som händer hos oss och se vilka som jobbar här. 

Nyhetsbrev från Sveriges Domstolar

Du har väl inte missat vårt nyhetsbrev? Det kan du prenumera på om du vill hänga med i vilka frågor som Domstolsverket och Sveriges Domstolar jobbar med. 

Uppdaterad
2023-12-12