Överklaga beslut enligt LSS

Du kan överklaga ett beslut från kommunen, regionen eller Försäkringskassan som handlar om LSS. Överklagandet skickar du till myndigheten som fattat beslutet, som sänder det vidare till förvaltningsrätten.

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den finns för att den som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Om du inte är nöjd med ett beslut enligt LSS kan du överklaga det till förvaltningsrätten. I en del fall kan du också överklaga om du anser att insatserna som du får inte är tillräckliga.

Så gör du för att överklaga kommunens, regionens eller Försäkringskassans beslut

 1. 1

  Läs i beslutet

  I beslutet som du har fått från myndigheten står det hur du ska göra för att överklaga, till exempel vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid. Hur lång tid du har på dig står också i beslutet.

 2. 2

  Skriv ett överklagande

  Det finns ingen blankett, utan du skriver själv ditt överklagande. Det bör innehålla

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
 3. 3

  Bifoga handlingar

  • Bevis som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dem.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till.
  • Om du har ett ombud kan du eller ombudet skicka med en fullmakt. Namn, adress och telefonnummer till ombudet ska också finnas med.
 4. 4

  Skicka in överklagandet till kommunen, regionen eller Försäkringskassan

  Skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. De kommer i sin tur skicka ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. När överklagandet kommit till förvaltningsrätten meddelar de dig via brev att överklagandet kommit in.

Hjälp att överklaga

Om du vill ha råd eller hjälp med att överklaga kan du vända dig till ett ombud, till exempel en advokat. Förvaltningsrätten kan inte ge dig juridisk rådgivning.

Kostar det något att överklaga?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men om du väljer att anlita ett ombud får du betala detta själv.

Uppdaterad
2021-09-30