Information om dataskydd (GDPR)

Göta hovrätt behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet. Göta hovrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen.

Information och rättelse 

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om personuppgifter som gäller dig behandlas i hovrätten och, vilka uppgifter som behandlas. Du kan också få information om ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

I dessa frågor kan du vända dig till Göta hovrätts dataskyddsombud.  

Hovrättens personuppgiftsbehandlingar

Mer information om domstolens personuppgiftsbehandling hittar du i våra informationsblad om de olika typer av personuppgiftsbehandlingar som sker hos hovrätten. 

Uppdaterad
2019-09-17

Hitta på sidan

Relaterat innehåll