Uppmärksammade mål

Här samlar vi information om uppmärksammade mål. Expandera målet nedan för att läsa mer.

Besked i häktningsfrågan i Vetlandamålet

Information angående kommande huvudförhandling i Vetlandamålet

Mål: B 1735-23

Hovrättens huvudförhandling i brottmålet där två unga kvinnor dömdes av tingsrätten för mord och grovt gravfridsbrott till livstids fängelse kommer som tidigare meddelats att inledas den 4 oktober 2023 i Göta hovrätts lokaler (Hamngatan 11 i Jönköping).

Huvudförhandlingsplan

Dag 1 (4 oktober 2023)

Yrkanden och inställningar, sakframställan samt genomgång av den skriftliga bevisningen.

Dag 2 (10 oktober 2023)

Förhör med nya vittnen.

Dag 3 (12 oktober 2023)

Personalia och slutanföranden.

Dessa dagar (dvs den 4, 10 och 12 oktober 2023) är förhandlingen öppen för media och allmänhet, men det kan komma att vara stängda dörrar när enstaka känsliga uppgifter läggs fram. Hovrätten kommer den 5 och 6 oktober 2023 att ta del av de förhör som hölls vid tingsrätten genom så kallad hänvisning. Det innebär att parterna inte är närvarande och att allmänhet och media inte heller har tillträde till sammanträdet.

Förhandlingsplanen kan komma att justeras, vilket i så fall kommer att meddelas på hovrättens hemsida.

Justering av huvudförhandlingsplanen:

På begäran av en av försvararna kommer tilläggsförhör att hållas med en av de tilltalade. Förhöret är planerat att hållas den 10 oktober 2023 efter att de nya vittnena har hörts.

Åhörare till huvudförhandlingen

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Huvudförhandlingen kommer att starta kl. 08.30 alla dagar och hovrättens entré öppnar kl. 07.30 samtliga huvudförhandlingsdagar.

Platsbokning kunde ske fram till den 22 september 2023. Det finns 21 platser för åhörare i rättssalen och 30 platser för åhörare i sidosalen. Efter att anmälan för platsbokning stängde finns det cirka 10 platser kvar i sidosalen för åhörare som inte föranmält sig.

Föranmälda åhörare

Föranmälda åhörare kommer i slutet av vecka 39 få besked om platser och platsfördelning i rättssalen respektive sidosalen. Vid förhandlingsdagen, i samband med att säkerhetskontrollen passeras, ska anmälan ske i receptionen varpå föranmälda åhörare kommer att få en lapp som sedan visas upp för att komma in till salen. Lappen ska behållas resten av dagen. Vid en ny huvudförhandlingsdag hämtas en ny lapp ut.

För att behålla sin förbokade plats behöver lappen ha hämtats ut senast kl. 08.20 respektive förhandlingsdag. Har detta inte gjorts kan platsen gå till någon annan.

Ej föranmälda åhörare

I mån av plats kan även icke-föranmälda åhörare få plats i salen. Information om hur många platser som eventuellt finns kvar ges i receptionen. Även åhörare som inte föranmält sig får en lapp för det fall det finns platser kvar.

Ordningsregler

Det är ordföranden som ansvarar för att hålla ordning i rättssalen. Om någon stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder olämpligt kan ordföranden utvisa personen från salen.

Att tänka på vid huvudförhandlingen:

  • En rättegång hålls i ordnade och värdiga former. Alla måste respektera det.
  • Det är inte tillåtet att störa rättegången genom att sitta och prata med andra eller genom att kommentera vad som sägs.
  • Det är inte tillåtet att äta under rättegången. Mat och dryck får inte tas med in i rättssalen.
  • Kom ihåg att stänga av mobiltelefonen innan du går in i rättssalen. Mobiltelefonen ska vara avstängd och undanstoppad under hela rättegången.
  • Elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen och som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad. Rättens ordförande får besluta om undantag.
  • Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i eller in i rättssalen.
  • Om du vill lämna rättssalen ska du göra det i anslutning till en paus i rättegången eller i samband med rättegångens slut.
  • Alla måste gå ut från rättssalen under pauser. Inga föremål, som till exempel jackor och väskor, får lämnas kvar i rättssalen under pauser.
  • Hörselslingor är installerade i alla rättssalar. Det finns tre hörselkuddar i varje sal. Säg till rättens ordförande om du inte hör bra i salen.

Ordningsreglerna gäller för såväl rättssalen som sidosalen.

Särskilt om bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Detta gäller även i sidosalen.

Tillägg om undantag har getts för journalister:

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Övrigt

Rätten består av hovrättslagmannen Niklas Rundberg (ordförande), hovrättsrådet Andréa Erliden (referent) och hovrättsassessorn Viktor Wetterö samt två nämndemän.

Praktiska frågor gällande förhandlingen skickas med e-post till hovrättsfiskalen Linnea Hedlund.

I samband med att hovrättens avgörande meddelas kommer domarna att vara tillgängliga för att svara på frågor. Mer information om detta kommer att meddelas vid senare tillfälle.

 

B 1735 - 23 Vetlandamålet

Hovrätten har beslutat att den planerade huvudförhandlingen i Vetlandamålet, den 12, 14 och 15 juni ska skjutas fram

B 1735-23 Vetlandamålet

Huvudförhandling

Hovrätten planerar för att hålla huvudförhandling i målet den 12–15 juni 2023 med start kl. 09.30 varje dag. Hovrättens ledamöter kommer att ta del av den muntliga bevisningen genom s k hänvisning vilket innebär att allmänheten inte får tillträde till förhandlingen under den tiden. Sammanträde för hänvisning är planerat mellan den 13 juni 2023 kl. 09.30 och 14 juni 2023 kl. 13.00. En av de tilltalade har åberopat ett nytt vittne i hovrätten. Hovrätten beräknar att det förhöret kommer att hållas under eftermiddagen den 14 juni 2023.

Kontaktinformation

Handlingar som rör målet lämnas ut via hovrättens registratorsfunktion. Vid intresse av att ta del av handlingar ska begäran om detta, i första hand, ske via mejl till gota.hovratt@dom.se. Eventuella övriga frågor rörande målet hänvisas till hovrättsfiskalen Linnea Hedlund som i första hand är tillgänglig per mejl men även på telefonnummer 036-156944.

Information om huvudförhandling i Vetlandamålet

Vetlandamålet - angående vittnes närvaro via videolänk

Uppdaterad
2023-06-20