Intresseanmälan för förordnandelistor

Till dig som vill anmäla intresse för att sättas upp på Göteborgs tingsrätts förordnandelistor

Vem som ska förordnas av tingsrätten för ett uppdrag, såsom exempelvis offentlig försvarare eller bodelningsförrättare, avgörs i varje enskilt fall av handläggande domare eller annan anställd vid tingsrätten som har delegation att besluta om det. Tingsrättens huvudsakliga ansvar vid ett förordnande är att se till de tilltalades, målsägandens, barnens och övriga aktörers intresse av att få kvalificerad hjälp.

Som ett internt arbetsredskap och stöd i beslutsfattandet har tingsrätten olika listor på personer som bedömts kunna förordnas för olika typer av uppdrag. Att en person förts upp på listan innebär att personen, av tingsrätten, generellt bedömts lämplig för uppdrag av det slag som listan avser. Tingsrätten ställer därför vissa minimikrav, samt utgår från vissa kriterier vid bedömning av om en person ska finnas med på någon av tingsrättens olika listor.

Ändras förutsättningarna i något hänseende som är av intresse för de krav och kriterier som tingsrätten har ska detta omgående anmälas till tingsrätten. Ändrade kontaktuppgifter ska också anmälas omgående, liksom förhinder för någon som förekommer på listan att under viss tid åta sig uppdrag.

Uppdaterad
2024-02-06