Interaktiva avgöranden

En dom eller beslut från en domstol innehåller mycket information i textform. Målet med detta projekt är att utreda möjligheterna att ta fram interaktiva avgöranden som hjälper läsaren att förstå det som är skrivet.

Projektet har avslutats i december 2019.

Resultat

Projektets viktigaste delar var att ta fram en prototyp, användartesta och därefter justera prototypen enligt användartestets resultat.

Användartest

Under perioden 29 oktober – 4 november 2019 utförde vi ett användartest med hjälp av en webbenkät. I testet fanns två prototyper av interaktiva domar som kunde laddas ner och testas.

Vi fick totalt 46 fullständiga svar på användartestet. Resultatet visade att nästan alla tyckte att interaktiva avgöranden är en bra idé men utförandet i form av klickbar pdf är inte tillräckligt bra.

Ny prototyp

Efter användartestet har vi skapat en ny prototyp som stämmer bättre överens med vad deltagarna i testet efterfrågat.

Domen finns att läsa på webbplatsen och nås antingen via en inloggning för parter eller via en direktlänk för den som begär ut domen. På så vis kan domen struktureras och anpassas till mottagaren så att den viktigaste informationen kommer först.

I denna prototyp har vi använt befintliga funktioner på vår webbplats för att visa ungefär hur det skulle kunna se ut.

Vad är interaktiva avgöranden?

Interaktiva avgöranden är ett koncept som togs fram vid LegalTech+Design@HelsingborgsTR den 6–8 mars 2019. Det är ett resultat av en tvärvetenskaplig workshop med deltagare från flera olika myndigheter och organisationer.

Bild från presentationen av Interaktiva avgöranden.

Bakgrund

Domar och avgöranden är den viktigaste kommunikation domstolar står för. Under flera år har domskrivningen utvecklats med hjälp av klarspråk och strukturer som ska göra domarna tydliga och lätta att förstå.

Med interaktiva avgöranden vill vi gå ett steg längre. Redan i dag skapas en pdf-version av alla avgöranden. Det blir också vanligare att parter och andra får avgörandet i pdf-format via e-post. Vår idé är att utveckla denna elektroniska version av avgörandet så att det blir mer interaktivt.

Hur gör vi?

Vi tänker oss att interaktiviteten kan börja med något enkelt och sedan fortsätta utvecklas i takt med att tekniken tillåter det.

Prototypen

I det här projektet ska vi ta fram en första prototyp på hur det kan se ut. Vi väljer att utgå från pdf-formatet och se vad vi kan lägga till som kan hjälpa mottagare. Det kan till exempel vara:

 • Länkar till information på Sveriges Domstolars webbplats
  • Vad innebär "villkorlig dom"?
  • Vad krävs egentligen för att få prövningstillstånd?
 • Länkar till andra myndigheters webbplatser
  • Jag har blivit dömd till fängelse - vad händer nu? Länk till Kriminalvården
  • Jag måste betala skadestånd - hur gör jag det? Länk till Kronofogden
 • Ordförklaringar
  • Även om våra domare försöker skriva så tydligt som möjligt kan det finnas vissa ord som kan behöva förklaras. Helst med en pop-up-ruta direkt i dokumentet.
 • Bilder och filmer
  • Ibland kan kanske en bild eller en informationsfilm hjälpa till att göra krångliga texter lättare att förstå.

Utmaningar

Det finns flera frågor som vi behöver hitta svar till. Vi ska i det här projektet försöka komma så långt som möjligt på ganska kort tid. Vad som händer sedan blir nästa fråga.

Innehållet

Vi ska ha mottagarens perspektiv i fokus. Vilka behov finns det? Vilket innehåll kan de olika personerna ha nytta av, parterna, journalister, allmänhet, myndigheter?

Vi utgår från brukarundersökningar som redan har gjorts, där personer fått svara på vad de tycker är svårt att förstå i en dom.

Finns det redan färdig information, till exempel på webbplatser, som vi kan använda eller behöver vi ta fram nytt material?

Tekniken

Vi utgår från att den slutlliga produkten är ett avgörande i pdf-format eftersom det redan finns inbyggt i domstolarnas målhanteringssystem, Vera.

Vilken typ av interaktivitet kan vi lägga på i ett pdf-dokument? Länkar bör inte vara ett problem men kan vi få in pop-up-rutor eller filmer från webbplatser?

Innan avgörandet blir en pdf skapas den delvis i Word. Kan vi göra lägga in interaktiviteten redan i Word så att den sedan förs över till pdf-format?

Vilken teknik finns tillgänglig att köpa in? Det skulle kanske vara möjligt att lägga på "lager" med information i ett pdf-dokument men vi vet inte vem som i så fall erbjuder en sådan funktion.

Automatisering

Vi kan inte förvänta oss att alla domare eller någon annan inom domstolen ska lägga in länkar och annan interaktivitet manuellt. För att det här ska kunna användas krävs att det görs automatiskt när avgörandet skapas.

Var i ledet kan denna automatisering ske? Kan det göras redan innan domen blir skapad i Vera? Eller ska det göras på pdf-dokumentet innan det expedieras?

Måste vi bygga egen mjukvara för att göra denna automatisering eller finns det någon extern aktör som redan har den och kan leverera?

Projektuppdrag och direktiv

Projektuppdrag

I uppdraget ingår:

 • Undersöka och beskriva behov och tänkbara vinster med en förverkligad idé.
 • Prototyp till hur tjänsten/lösningen skulle kunna se ut för användaren
 • Kunskap kring liknande tekniska lösningar
 • Upprätta förslag till användartest på prototypen.
 • Genomföra användartest, dokumentera feedback, identifiera verksamhetsnyttan.
 • Justera, förbättra prototyp efter användarnas feedback.
 • Kunskap kring var i befintlig infrastruktur lösningen skulle höra hemma eller om ny infrastruktur behövs.

Vill du veta mer?

Eller har du något du vill tipsa oss om? Det här projektet är till för alla och vi vill gärna utbyta idéer och tankar. Skicka ett mail eller ring oss så pratar vi mer.

Uppdaterad
2020-01-16