Mål: 3434-06

Dom eller beslut

Moderbolaget har medgetts avdrag som för räntekostnad med samma belopp som dotterbolaget har uttagsbeskattats för. Inkomsttaxering 2001.