Mål: 3435-06

Dom eller beslut

Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag. Inkomsttaxering 2001.