Mål: 3754--3755-06

Dom eller beslut

Fråga om ersättning från Vägverket för bullerstörningar utgör skattepliktig inkomst.