Mål: 998-07

Dom eller beslut

Fråga om ersättning avseende värdeminskning m.m. utgör skattepliktig inkomst.