Mål: 1555--1556-08

Dom eller beslut

Fråga om vinst vid försäljning av aktier ska beskattas i inkomstslaget tjänst.