Mål: 5210-07

Dom eller beslut

Fråga om en byggnad ska indelas i byggnadstypen specialbyggnad - skolbyggnad eller i byggnadstypen hyreshus.