Mål: 3999-06

Dom eller beslut

Fråga om befrielse från skattetillägg vid enstaka fel i redovisningen.