Mål: 3891-05

Dom eller beslut

Fråga om rätt till avdrag för förlust på regressfordran.