Mål: 5357-06

Dom eller beslut

Fråga om beräkning av eller befrielse från skattetillägg när reseförmån inte tagits upp men inte heller kostnader som förmånen var avsedd att kompensera