Mål: 2240-03

Dom eller beslut

Ett kommunalt energibolag har träffat avtal med kommunen om nyttjanderätt till kommunens mark. Fråga om bolaget har rätt till avdrag för den ersättning som utgår för nyttjanderätten i det fall avtalet löper på 25 år mot en engångsersättning. Inkomsttaxering 1996.