Mål: 5421-05

Dom eller beslut

Fråga om en anställd som utfört arbete på olika platser skall anses ha haft bostaden som tjänsteställe.