Mål: 4814-07

Dom eller beslut

Ett vittne har fått ersättning för resa med förhyrt flygplan.