Mål: 632-07

Dom eller beslut

Fråga om överklagande av beslut om sjukpenning kommit in i rätt tid.