Mål: 468-06

Dom eller beslut

En läkare har under en kaffepaus i arbetet ätit bröd som arbetsgivaren bjudit på och därvid ådragit sig en tandskada. Fråga om skadan inträffat till följd av olycksfall i arbetet. Prövningstillstånd i kammarrätt.