Mål: 3165-06

Dom eller beslut

Fråga om Försäkringskassan haft tillräcklig utredning för att besluta om indragning av sjukpenning. Prövningstillstånd i kammarrätt.