Mål: 3951-04

Dom eller beslut

Fråga om en Marie Curie-stipendiat har rätt till arbetsbaserad försäkring i form av föräldrapenning.