Mål: 7700-06

Dom eller beslut

Fråga om varning skall upphävas när det ordningsföreläggande som legat till grund för varningen undanröjts.