Mål: 5765-07

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för fortsatt tvångsvård.