Mål: 6172-07

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för fortsatt tvångsvård.