Mål: 1595-06

Dom eller beslut

Fråga om förfarandet vid upphandling av konstnärliga tjänster.