Mål: 7364-06, 7366-06

Dom eller beslut

Verksamheten i en branschorganisation drivs av organisationens serviceaktiebolag. Fråga om detta bolag kan anses vara leverantör i den mening som avses i lagen om offentlig upphandling och i den egenskapen ha rätt att ansöka om överprövning av en upphandling.